Onkologidagarna 2022

Uppsala 22-24 mars

Program

ST-kurs 21-22 mars 2022 (hålls digitalt)

ST-kurs hålls digitalt 21-22 mars 2022.
Titel: ”Palliative medicine”.

Preliminärt program

Måndag 21/3

08.30 – 09.00  Introduktion Palliativ vård

09.00 – 09.30  Cancerrelaterad smärta

09.30 – 10.00  Fikapaus

10.00 – 11.00  Cancerrelaterad smärta

11.00 – 11.30   Oro/ångest

11.30 – 12.00   Andnöd

12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.45   Illamående

13.45 – 14.30   Depression vid obotlig sjukdom

14.30 – 15.00   Fikapaus

15.00 – 16.00   Existentiella behov i palliativ vård

Preliminärt program

Tisdag 22/3

08.30 – 09.15  När är det dags för brytpunktsamtal?
Etiska överväganden i palliativ vård

09.15 – 10.00  Nutrition/malnutrition/kakexi i palliativ vård

10.00 – 10.30  Fikapaus

10.30 – 11.15  Opioidinducerad förstoppning

11.15 – 11.45  Det goda mötet – några tankar

11.45 – 12.00  Sammanfattning, utvärdering