Onkologidagarna 2022

Uppsala 22 – 24 mars

De sista dagarna i januari kom beskedet från regeringen att det nu inte finns något som hindrar att vi kan genomföra Onkologidagarna som planerat! Naturligtvis kommer vi följa Folkhälsomyndighetens eventuellt kvarvarande rekommendationer kring smittskydd för allmänna sammankomster (Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Vi har haft en dialog med Region Uppsala och även Regionala cancercentrum i samverkan och är alla eniga om att det är viktigt att kunna träffas och få utbildning och fortbildning. Intresset för och behovet av Onkologidagarna är stort vilket inte minst visar sig i att många deltagare skickat in abstrakts.

Välkomna till Uppsala!

Svensk Onkologisk Förening och Sjuksköterskor i Cancervård

Det är Uppsala som har fått äran att arrangera Onkologidagarna 2022. Multidisciplinär samverkan är viktig och vi välkomnar alla företag och professioner som arbetar inom cancervården att delta. Det kommer finnas flera parallella sessioner och ett brett program där målsättningen är att det ska finnas något för alla.

Program

Årets tema för programmet är ”Var går gränsen?” På grund av inställt möte kunde vi tyvärr inte belysa denna viktiga fråga förra året därför utforskar vi den i år.
Var går gränsen?” är allt oftare en del av vår vardag: etik kring gränsdragningar, hur följer vi tidigare barncancerpatienter, genetikens plats i cancervården mm.
Ämnet för ST-kursen är ”Palliative medicine”.

Vi önskar er varmt välkomna till Onkologidagarna i Uppsala 22-24/3, 2022.

Signe Friesland, Ordförande i Svensk onkologisk förening
Helena Ullgren, Ordförande i Sjuksköterskor i cancervård
Katarina Karlsson, Sjuksköterskor i cancervård
Gustav Ullenhag, vetenskaplig sekreterare, Svensk onkologisk förening

En stor och viktig del under dagarna är kunskapsutbytet med er inom industrin.

För att undvika trånghet har vi ett begränsat antal platser att tillgå för utställare, max 28 monterplatser. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla utställare ska känna sig välkomna och tycka att ni får möjlighet att berätta om och visa era produkter och tjänster.

Kongressen kommer att vara på Uppsala Slott som är en professionell kongressarrangör med mycket stor vana. Uppsala Slott ligger centralt beläget bara några minuters promenad från tågstationen.

I programmet ingår även festligheter på onsdag kväll med middag på Norrlands Nation.
För deltagare i ST-kursen är det även gemensam middag på måndag kväll.

Vi önskar er varmt välkomna till Onkologidagarna i Uppsala 22-24/3, 2022!