Onkologidagarna 2022

Uppsala 22-24 mars

Program

Poster och abstrakts

Varmt välkomna att skicka in abstrakt till fria föredrag och poster!

Abstraktet kan beskriva opublicerade studier, studier presenterade vid andra möten, eller studier publicerade under det senaste året. Vi välkomnar också fallbeskrivningar, systematiska översikter, samt kvalitets- och förbättringsarbeten.

Onkologidagarna är även ett utmärkt tillfälle att skicka in abstrakts för att presentera det vetenskapliga projekt- eller kvalitetsarbete som ingår i exempelvis ST-utbildningen för läkare.

Instruktioner för abstraktförfattare

Abstraktet skall innehålla titel, författare med klinik- eller institutionstillhörighet samt rubrikerna bakgrund, syfte, material och metod, resultat samt slutsats. Titel samt själva abstraktet får innehålla maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg. Meddela om du önskar poster eller muntlig presentation i första hand. Postrarna får vara max 115 cm höga och 70 cm breda.

Abstrakt skall vara inskickade senast 31 januari som separat word-fil med e-mail till
helena.ulllgren@regionstockholm.se och gustav.ullenhag@igp.uu.se

Senast den 15 februari 2022 meddelas du om ditt abstrakt accepterats. Då meddelas också mer detaljerad information avseende de olika presentationerna. Har ni inte mottagit ett sådant mail, vänligen kontakta Helena Ullgren 070-085 66 58 eller Gustav Ullenhag 073-816 28 92.