Onkologidagarna 2022

Uppsala 22-24 mars

Program

Socialt program

Studiebesöket är dessvärre inställt

Onsdag 23 mars • kl 17.15 – 18.15

Studiebesök på Skandionkliniken
Von Kraemers allé 26

Skandionkliniken i Uppsala tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder. Bakom verksamheten står de sju regioner som har universitetssjukhus. Kliniken startade 2015 och var då den enda protonanläggningen i Norden. Antalet patienter har ökat år från år i takt med att kunskaper och kompetens kring protonbehandling vuxit fram.
Den nationella samarbetsmodellen bygger på distribuerad kompetens, vilket innebär att behandlingarna på kliniken sker i nära samarbete med den expertis kring protonbehandling som byggts upp på de sju universitetssjukhusen där patienten utreds och förbereds innan de kommer till Uppsala för behandling. Uppföljningen sker sedan på hemortssjukhusen.
I anslutning till kliniken finns ett hotell där patienterna bor under de upp till sex veckor långa behandlingarna.

Onsdag 23 mars • kl 19.00

Kongressmiddag, Norrlands Nation
Västra Ågatan 14

En Norrländsk Herrgård, mitt i Uppsala city. Norrlands nation är den största studentnationen i Uppsala med omkring 8 000 medlemmar. Nationen riktar sig främst till studerande vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som kommer från Norrland, men de anordnar även bröllop, galamiddagar och konferenser här.
Kongressmiddagen ingår i deltagaravgiften.    (ingår ej för föreläsare och pensionär)