Onkologidagarna 2022

Uppsala 22-24 mars

Program

Tisdag 22 mars 2022

09.00-13.00 Registrering
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.10 Välkommen till Onkologidagarna
Henrik Lindman, onkologchef Uppsala
13.10-14.00 Lokala programkommittén, Svensk Onkologisk Förening och Sjuksköterskor i Cancervård
Hedersföreläsning Sjuksköterskor i Cancervård
Daniel Kelly, professor Cardiff University, UK
Human sexuality in cancer causation, impact & recovery
Moderator: Helena Ullgren, ordförande Sjuksköterskor i Cancervård
14.00-14.15 Paus
14.15-15.15 Gränsdragningar ålder

Barn och cancer – uppföljning i vuxenålder
Cecilia Petersén, medicine doktor, överläkare, Stockholm

Cytostatikabehandling hos äldre patienter med kolorektalcancer
Åke Berglund, docent, överläkare, Uppsala

Gränser mellan unga vuxna och barn, vad är viktigt att känna till?
Maria Olsson, medicine doktor, sjuksköterska, Göteborg

Moderatorer: Signe Friesland, ordförande Svensk Onkologisk Förening och Helena Ullgren, ordförande Sjuksköterskor i Cancervård

15.15-15.45 Kaffepaus och besök på utställningen
15.45-16.30 Genetikens plats i cancervården – vad kan vi göra och vad ska vi göra?
Richard Rosenquist, professor i klinisk genetik, Stockholm
Moderator: Per Karlsson, vice ordförande Svensk Onkologisk Förening
16.30-16.40 Paus
16.40-17.30 Dags att hoppa på tåget mot en hållbar sjukvård – Sjukvårdens roll i ett hållbart sammanhang
Maria Wolodarski, medicine doktor, överläkare, ordförande Läkare för miljön (LfM), samt ordförande i arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård i Svenska läkare sällskapet (SLS)
Moderator: Gustav Ullenhag, vetenskaplig sekreterare, Svensk Onkologisk Förening
17.30-17.40 Paus
17.40-18.30 Kvällssymposium anordnat av Onkologialliansen
Når nya cancerläkemedel patienten och vad är ett liv värt? Om läkemedlets väg från riskfyllt utvecklingsprojekt via myndighetsgranskningar till implementering i vården
17.40-17.50 Inledning
Dag Larsson, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
17.50-18.05 Vägen fram till marknadsgodkännande
Sigrid Klaar, medicine doktor, onkolog, Läkemedelsverket (LV)
18.05-18.20 Värdebaserad prissättning, vad innebär det?
Jonatan Lind Martinsson, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV)
18.20-18.35 Vad är NT-rådets uppdrag?
Gerd Lärfars, docent, hematolog, rådet för nya terapier (NT-rådet)
18.35-18.50 Hur säkrar vi att patienterna får ta del av nya behandlingsmöjligheter?
Johan Ahlgren, docent, onkolog, Regionalt cancercentrum Mellansverige
18.50-19.10 Paneldiskussion
19.10 Efter symposiet serveras en enklare förtäring

Onsdag 23 mars 2022

08.00-08.30 Registrering
08.30-09.20 Hedersföreläsning Acta Oncologica
Sophie Fosså, professor emerita, Oslo universitetssjukhus
Moderator: Gustav Ullenhag, vetenskaplig sekreterare, Svensk Onkologisk förening
09.25-10.15 Svensk Onkologisk Förening årsmöte – Lokal: Johan III

Sjuksköterskor i Cancervård årsmöte – Lokal: Rikssalen

10.15-10.45 Kaffepaus och besök på utställningen
Parallella sessioner
10.45-11.30 Lokal: Johan III

Gränsdragningar vid strålbehandling

Svensk strålbehandling tar igen förlorad mark
Kjell Bergfeldt, Skandionkliniken, projektledare

”Horizon scanning” – så ser vi på morgondagens strålbehandling
Björn Zackrisson, adjungerad professor, Umeå

Moderator: Kirsten Björnlinger, överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lokal: Rikssalen

När viljan och vetenskapen går isär

Patienter med palliativa vårdbehov inom akutsjukvården – var vårdas de och medför det utmaningar?
Anna Sandgren, docent, vetenskaplig ledare för Palliativt centrum, Växjö

Personcenterad vård – möjligheter och hinder för att ge den vård vi önskar
Jane Österlind, docent, palliativ vård

Etik kring gränsdragningar – Kan medicinska ingrepp bli till mänskliga övergrepp?
Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst, Göteborg

Moderatorer: Katarina Karlsson och Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervård

11.30-11.40 Paus
11.40-12.30 Hedersföreläsning Berven
Anders Brahme, professor, Karolinska Institutet, Stockolm
Moderator: Kjell Bergfeldt, Svensk Onkologisk Förening
12.30-13.30 Lunch
13.30-13.50 Nyheter i adjuvant och palliativ bröstcancerbehandling
Maria Ekholm, Jönköping, Svensk BröstOnkologiskFörening (BOF)
13.50-14.10 Nyheter vid behandling av gynekologisk cancer
Hanna Dahlstrand överläkare, docent, Stockholm, Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi
Moderator: David Kudrén, Svensk Onkologisk Förening
14.10-14.40 Kaffepaus och besök på utställningen
14.40-15.30 Hedersföreläsning Waldenström
Jonas Bergh, professor, Karolinska Comprehensive Cancer Center, Stockholm
Moderator: Per Karlsson, vice ordförande Svensk Onkologisk Förening
15.30-15.40 Paus
15.40-16.40 Muntliga presentationer av utvalda abstrakts

Intensiv uppföljning av malignt melanom – påverkas livskvalitén?
Ylva Naeser, biträdande överläkare, doktorand, Uppsala

Breaching the Blood Brain Barrier (BBB) via Tumor Treating Fields (TTFields): a Novel Chemotherapeutic Delivery Strategy
Ellaine Salvador, medicine doctor, Wuerzburg, Tyskland

Intratumorala injektioner med immunstimulerande genterapi vid avancerad solid cancer (LOKON002-studien)
Sandra Irenaeus, onkolog, medicine doktor, onkolog, Uppsala

Patienters erfarenheter av delaktighet i cancervården
Bodil Westman, specialistsjuksköterska, doktorand, Sophiahemmet Högskola och Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland

Impacting the unjustified differences in cancer survival: Evaluation plan of CareMaps and CareMapping as a complex health intervention that aims to change the way we collaborate
Eskil Degsell, närstående representant, Stockholm

Moderatorer: Gustav Ullenhag, vetenskaplig sekreterare, Svensk Onkologisk förening och Helena Ullgren, ordförande, Sjuksköterskor i Cancervård

17.15-18.15 Inställt – Studiebesök på Skandionkliniken – Inställt
19.00 Kongressmiddag, Norrlands nation

Torsdag 24 mars

08.00-08.30 Registrering
Parallella sessioner
08.30-09.30 Lokal: Johan III

”Fågelboet” – 2019/2021 års avhandlingar

Prediction of side effects from anticancer treatment with the purpose to increase quality of life
Delmy Oliva, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Jönköping

Health Related Quality of Life and Swallowing Problems in Oesophageal Cancer
Berit Sunde, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Stockholm

Moderatorer: Katarina Karlsson och Malin Backman, Sjuksköterskor i Cancervård

Lokal: Rikssalen

”Fågelboet” – 2021 års avhandlingar

Altering Radiation Response with Time, Volume and Fractionation
Gabriel Adrian, läkare, medicine doktor, Lund

Intratumoral CD40 stimulating therapy in patients with advanced cancer
Sandra Irenaeus, onkolog, medicine doktor, Uppsala

Moderator: Daria Glaessgen

09.30-10.00 Kaffepaus och besök på utställningen
Parallella sessioner
10.00-11.30 Lokal: Johan III

”Fågelboet” – 2019/2021 års avhandlingar

Supportive care for patients with breast cancer by using an interactive app during neoadjuvant chemotherapy – a Randomized Controlled Trial
Maria Fjell, sjuksköterska, medicine doktor, Stockholm

Person-centered care supported by an interactive app for patients with pancreatic cancer following surgery
Tina Gustavell, sjuksköterska, medicine doktor, Stockholm

Incontinence, physical activity, and pelvic floor muscle training in female pelvic cancer survivors after radiotherapy
Anna Lindgren, fysioterapeut, medicine doktor, Linköping

Moderatorer: Katarina Karlsson och Malin Backman, Sjuksköterskor i Cancervård

Lokal: Rikssalen

”Fågelboet” – 2021 års avhandlingar

Molecular markers for prediction of response and progression free survival to novel therapies in cutaneous malignant melanoma
Fernanda Costa Svedman, onkolog, medicine doktor, Stockholm

The tumor immune microenvironment and clinical outcome in patients with esophageal and gastric adenocarcinoma
Maria C Svensson, läkare, medicine doktor, Halland

Impact of pregnancies on ovarian cancer: risk, prognosis and tumor biology
Camilla Sköld, onkolog, medicine doktor Uppsala

Moderator: Daria Glaessgen

11.45-12.45 Postervandring
Gustav Ullenhag, vetenskaplig sekreterare, Svensk Onkologisk Förening och Helena Ullgren, ordförande, Sjuksköterskor i Cancervård
12.45-13.30 Lunch
13.30-14.30 Vad gör SKR och regeringen för cancerpatienten?
Hans Hägglund, SKR, cancersamordnare och Penilla Gunther, Fokuspatient
Moderatorer: Signe Friesland, ordförande Svensk Onkologisk Förening och Helena Ullgren, ordförande Sjuksköterskor i Cancervård
14.30-15.00 Avslutning av Onkologidagarna, prisutdelning för bästa abstrakt, handledarpris och ”Årets team”.

Avslutning och tack!