Onkologidagarna 2022

Uppsala 22-24 mars

Program

Hedersföreläsare

Acta Oncologica-föreläsare 2022

Sophie Fosså, professor emerita, Oslo universitetssjukhus.

Sophie Fosså föddes 1941 och är en norsk cancerforskare, känd för sin forskning på testikel- och prostatacancer samt seneffekter av cancerbehandling. Fosså tog läkarexamen vid universitetet i Münster, Tyskland 1964 och disputerade 1977 vid Universitetet i Oslo med avhandlingen ”DNA-absorption cytophotmetry in bladder cancer”. Hon har sedan 1968 och fram till pensioneringen arbetat vid Radiumhospitalet i Oslo, där hon bl.a. varit ansvarig för Enheten för långtidsstudier. Sedan 1993 var hon verksam som professor i klinisk onkologi vid universitet i Oslo. Från 2005 ledde hon Nationellt kompetenscenter för seneffekter av cancerbehandling. Fosså har publicerat 750 vetenskapliga artiklar inom det onkologiska fältet och har varit handledare för mer än 30 doktorander. Hon är hedersmedlem i Norsk Urologisk Forening. 1997 tilldelades hon Kong Olav Vs Kreftforskningspris.

Sjuksköterskor i Cancervårds hedersföreläsare

Daniel Kelly, professor Cardiff University, UK
Human sexuality in cancer causation, impact & recovery

Professor Daniel Kelly OBE PhD RN FRCN holds the Royal College of Nursing Chair of Nursing Research, in the School of Healthcare Sciences at Cardiff University, UK. He has been involved in oncology and palliative care for most of his career in roles across practice, education and research. He is former President of the European Oncology Nursing Society and currently is Co-Chair of the European Cancer Organisation HPV Action Network. This aims to reduce HPV associated cancers across Europe through advocacy, education and access to vaccination, screening and appropriate public health measures. He is also a Trustee of St Christopher’s Hospice, London and a Governor of Kings College London NHS Foundation Trust.

Elis Berven-föreläsare 2022

Anders Brahme, professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockolm.

Anders Brahme föddes 1944 och tog civilingenjörsexamen i fysik och elektroteknik vid KTH 1969. Han disputerade 1975 vid Stockholms universitet och blev docent i medicinsk strålningsfysik 1977. 1988-2014 var han verksam som professor i medicinsk strålningsfysik vid KI. Brahme var verksamhetschef vid KS för avdelningen för Sjukhusfysik 1989-98 och Medicinsk Teknik 1995-97. Vidare var han 1995-2014 chef för ForskningsCentrum för Strålbehandling vid KI. Brahme tilldelades 2003 ”Akzo-Nobel Science Award” för att ha bidragit till strålbehandlingens utveckling och 2012 erhöll han ESTROS “Life Time Achievement Award”. Brahme har förbättrat apparaturen och ökat förståelsen för joniserande strålningsväxelverkan med mänsklig vävnad som möjliggjort biologisk optimering och väsentligt förbättrat behandlingsresultaten vid ett stort antal tumörsjukdomar. Han har utvecklat molekylär strålterapi så att det idag är möjligt att med högenergetiska litiumjoner precisionsinducera apoptos och scenesens varsomhelst i kroppen med endast minimala biverkningar i frisk vävnad.

Jan Waldenström-föreläsare 2022

Jonas Bergh, professor, Karolinska Comprehensive Cancer Center, Stockholm.

Jonas Bergh föddes 1954 och tog läkarexamen vid Uppsala universitet 1979. Han utbildade sig till specialist i såväl patologi som onkologi. Bergh disputerade 1984 och blev 1986 docent i experimentell onkologi vid Uppsala universitet. Från 1999 är Bergh verksam som överläkare på Radiumhemmet, KS där han var sektionschef för enheten för bröstcancer och sarkom 2004-2007. Han utnämndes år 2000 till professor i klinisk och molekylär onkologi vid KI. Sedan 2018 är Bergh cancertemaprefekt vid KI/NKS. Han var ordförande för Skandinaviska bröstcancergruppen 1996-2004 och för Svenska bröstcancergruppen 1995-2016. Bergh har varit vetenskapligt råd vid Läkemedelsverket i över 15 år och är ordförande för EMAs vetenskapliga råd för onkologi/hematologi. Sedan 2017 är han gästprofessor vid Oxfords universitet och invaldes i Nobelförsamlingen 2016. Berghs forskning var initialt fokuserad på lungcancer och sedan början av 90-talet är den inriktad på bröstcancerbiologi samt translationella och kliniska studier med skräddarsydda behandlingar.