Onkologidagarna 2022

Uppsala 22-24 mars

Program

Nationellt Strålmöte

Nationellt möte för svensk strålbehandling

Tid: Måndag 21 mars 2022, kl. 09.00-16.00
Plats: Norrlands Nation, Uppsala.

Alla med intresse av att utveckla svensk strålbehandling är välkomna till det första nationella mötet med fokus enbart på strålbehandling. Programmet kan ni läsa/ladda ner här.

Svensk strålbehandling halkar efter i internationella jämförelser. Vi upplever en kompetensbrist där det saknas både högspecialiserade strålonkologer och strålsjuksköterskor. För den kliniska forskningen där Sverige under många decennier var ledande i världen har utvecklingen under 2000-talet varit negativ. Det finns för få forskare, det saknas starka forskningsmiljöer och möjligheterna till finansiering för de studier som planeras och genomförs är små, vilket lett oss in i en negativ spiral med än mindre forskning och ytterligare sämre förutsättningar till finansiering. Det har också saknats en mötesplats för alla som är engagerade och berörda av utvecklingen av strålbehandlingen i Sverige.
Svensk strålonkologisk Förening bildades vid ett digitalt möte i september 2021 med syfte och mål att vända utvecklingen och står nu som arrangör av det nationella strålmötet, som vi hoppas ska vara möjligt att genomföra på plats i Uppsala. Årsmöte i föreningen kommer att hållas i samband med mötet.
Skandionkliniken i Uppsala, landets enda anläggning för protonterapi, bjuder i anslutning till mötet in till ett kvällssymposium med enklare middag måndag den 21 mars (preliminärt) kl 18-20.
Den som har frågor kring mötet kan vända sig till Kjell Bergfeldt (Kjell.Bergfeldt@skandion.se) eller kongressbyrån Företagsresor (onkologidagarna@foretagsresor.se).

Varmt välkommen till Uppsala.