Villkor

Betalning
Faktura med 30 dagars betalningsvillkor kommer att skickas till angiven fakturaadress löpande från början på januari. Vänligen meddela Företagsresor om ni önskar få fakturan på 2022 årsräkning. Hanteringsavgift: Faktura 150,- kreditkort 150,-

Avbokning konferens
Anmälan är bindande. Behöver du avboka din plats gör du detta skriftligen via epost till Företagsresor. Om avbokning görs till och med den 6 februari kommer en avbokningsavgift på 600,-att debiteras. Vid avbokning från och med 7 februari debiteras hela konferensavgiften.

Avbokning logi
För avbokning/ändring av hotellnätter fram till och med den 6 februari återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 270,- för varje rum. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras. Alla ändringar måste göra skriftligt till onkologidagarna@foretagsresor.se

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du gärna överlåta din plats mot en avgift på 250,-. Kontakta Företagsresor om detta blir aktuellt.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura på grund av felaktigt angiven fakturaadress, debiteras en avgift på 450,-.

Resa
Om resa till och från konferensen bokas genom Företagsresor är detta en tilläggstjänst och respektive transportörs boknings- och avbokningsregler gäller.

Friskrivningsklausul
Arrangörerna och Företagsresor ansvarar inte för några skador/förlorade ägodelar tillhörande deltagare, ej heller skadat eller förlorat bagage.

Hantering av personuppgifter
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftsförordningen (GDPR).
De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan till konferensen är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt deltagande samt skicka ut eventuell utvärdering, därefter raderar vi dina personuppgifter.
Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller borttagna.

Alla priser exkl. moms