Hedersföreläsare

Acta Oncologica-föreläsare 2023

Elisabeth de Vries, överläkare, professor, Nederländerna.

Elisabeth de Vries är professor i medicinsk onkologi i Groningen, Nederländerna har utsetts till Acta Oncologicas hedersföreläsare. Hon är involverad i patientvård, undervisning och forskning. Hon främjade aktivt uppfattningen att ett multidisciplinärt tillvägagångssätt med nära samspel mellan laboratoriet och kliniken är avgörande för att förbättra utsikterna för cancerpatienter. Hennes forskningslinjer syftar till att öka tumörernas känslighet för läkemedel mot cancer, i vilket hon använder sig av imaging.
Förutom laboratoriestudier utför och koordinerar hon kliniska prövningar. Hon har handlett över 95 doktorander och publicerat mer än 850 PubMed-listade artiklar. Hon är för närvarande co-chair i RECIST-kommittén på uppdrag av EORTC och hon är ordförande i en arbetsgrupp inom ESMO som inriktar sitt arbete mot att utveckla en ”Magnitude of Clinical Benefit Scale” (MCBS) och sitter också i ESMO Cancer Medicines Committee. Dessutom deltar hon i WHO:s arbete med en lista av över särskilt viktiga läkemedel.
År 2002 utsågs hon till ledamot av Nederländernas Kungliga Akademi för konst och vetenskap (KNAW). Hon prisades 2009 av ESMO och tilldelades en professur i Royal Netherlands Academy of Sciences år 2011.

David Schwappach

Sjuksköterskor i Cancervårds hedersföreläsare

David Schwappach, professor, University of Bern, Switzerland.
Föreläsningens titel: TBD

David Schwappach is professor for patient safety at the Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Switzerland. David’s focus of research is patient safety and reduction of healthcare harm.
He aims to understand the drivers of safer care, foster innovation, and contribute to prevention of adverse events in health care. In his research, he often studies “in the field” how unsafe conditions manifest at a local or even individual level to learn and understand changes required on a higher organizational or national level.

Elis Berven-föreläsare 2023

Claudio Fiorino, senior physicist, San Raffaele Scientific Institute, Milano.

Till hedersföreläsare till Elis Bervens minne har SOF utsett Claudio Fiorino, fysiker och ansvarig för många forskningsprojekt vid avdelningen för medicinsk fysik vid San Raffaele Scientific Institute i Milano. Han har tidigare suttit i styrelsen för ESTRO och är en uppskattad föreläsare vid ESTRO School of radiotherapy. Hans huvudsakliga forskningsområden och expertis rör bildstyrd och adaptiv strålterapi, optimering, radiobiologi och SBRT, men även kvantitativ forskning som rör radioterapi-inducerad toxicitet.
Han är medförfattare till mer än 220 publikationer i peer-reviewed tidskrifter och författare till flera bokkapitel. Han är också ledamot av redaktionen i Radiation Oncology.

Jan Waldenström-föreläsare 2023

Professor Roger Henriksson, Umeå.

Roger Henriksson har författat över 400 vetenskapliga publikationer, framför allt inom området hjärntumörer och effekter av läkemedel/strålbehandling på olika vävnader samt hur behandlingen påverkas av andra faktorer. Roger har varit handledare för 30 doktorander. De senaste årens aktiviteter har handlat mycket om diskussioner kring omotiverade skillnader i vården (ojämlik vård) och hur dessa kan bemästras, exempelvis genom second opinion. Han har bidragit till bildandet av flera patientföreningar och varit redaktör för flera läroböcker liksom för ”När livet bryts”, en bok som konkret belyser svårigheter i möten med svårt sjuka cancerpatienter.
Roger har erhållit flera vetenskapliga priser (Nordic Gastroenterology Award 1980, Fernströms pris till unga lovande forskare 1982, pris för yngre utländska forskare 1991 (ASCO), pris till minne av J & N Einhorn (Mösseberg) för kliniker med fokus på patienter 2005, ”Lazzarini Prize for Outstanding Achievement AstraZeneca Europé” 2006, Lungcancerpatient-föreningens pris 2006, Nationella lungcancergruppens pris 2012, första priset som Årets Nätverkare inom cancer 2015. År 2020 rankades han av Stanford University att tillhöra de två procent i världen som är mest inflytelserika inom sitt område.