Digital poster och abstrakts

Varmt välkomna att skicka in abstrakt till fria föredrag och digital poster!

Abstraktet kan beskriva opublicerade studier, studier presenterade vid andra möten, eller studier publicerade under det senaste året. Vi välkomnar också fallbeskrivningar, systematiska översikter, samt kvalitets- och förbättringsarbeten.

Onkologidagarna är även ett utmärkt tillfälle att skicka in abstrakts för att presentera det vetenskapliga projekt- eller kvalitetsarbete som ingår i exempelvis ST-utbildningen för läkare.

Instruktioner för abstraktförfattare

Abstraktet skall innehålla titel, författare med klinik- eller institutionstillhörighet samt rubrikerna bakgrund, syfte, material och metod, resultat samt slutsats. Titel samt själva abstraktet får innehålla maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg. Meddela om du önskar digital poster eller muntlig presentation i första hand.

Abstrakt skall vara inskickade senast 31 januari som separat word-fil med e-mail till
helena.ullgren@regionstockholm.se och david.lindquist@umu.se

Senast den 15 februari 2023 meddelas du om ditt abstrakt accepterats. Då meddelas också mer detaljerad information avseende de olika presentationerna. Har ni inte mottagit ett sådant mail, vänligen kontakta Helena Ullgren 070-085 66 58 eller David Lindquist