Nationell Kontaktsjuksköterskedag 21 mars

Anmälan är stängd och mötet fullbokat.

Nationell Kontaktsjuksköterskedag

Tisdag 21 mars 2023

Mötet äger rum på First Hotell Witt, lokal Regering 1 & 2.

Nu arrangeras åter en nationell kontaktsjuksköterskedag i samband med Onkologidagarna!
Syftet med dagen är att lyfta frågor som utgår från uppdraget och är centrala för kontaktsjuksköterskor inom cancervården i Sverige, sprida forskning och utvecklingsarbeten som pågår inom området och att koppla det till att stärka KSSK i sin roll.
Föreläsningarna kommer att utgå från aktuell nationell forskning som kan öppna upp för ny kunskap och intressanta diskussioner.
Kontaktsjuksköterskedagen arrangeras av Regionala cancercentrums Nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan i samverkan med Sjuksköterskor i cancervård.
Program kommer att läggas upp under december.

Sista dag för anmälan är tisdag, den 31 januari 2023.

Max antal deltagare är 180 personer, först till kvarn gäller.

Frågor angående din anmälan

Kontakta Företagsresor
E-post: onkologidagarna@foretagsresor.se
Tel: 090 – 70 60 33
Kontaktperson: Jesslyn Rose

Avgift
1.900 kr exkl. moms

I konferensavgiften ingår
• 
Vetenskapligt program
•  Förmiddagsfika
•  Lunch
•  Eftermiddagsfika

Program

09.00  Registrering och fika

10.00  Välkommen! Information och inspelad intervju med en patient.
Katja Vuollet Carlsson, ordförande för Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

10.25  Inledning till dagen. Kontaktsjuksköterskan har funnits i ett decennium – Hur började det och var står vi idag?
Alicia Hellgren, Kontaktsjuksköterska på neuromottagningen Sahlgrenska universitetssjukhuset
Katja Vuollet Carlsson, ordförande för Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

10.55  Bensträckare

11.00  Organisatoriska förutsättningar för Kontaktsjuksköterskeuppdraget – erfarenheter från QOPCoN studien
Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Universitetslektor, Karlstads universitet

12.00 – 13.00  Lunch

13.00  Att möta svåra känslor – Pilotstudie om effekten av bekräftande kommunikation för kontaktsjuksköterskor i cancervården
Johan Carstens Söderstrand, Universitetsadjunkt, Leg. Psykolog

Via länk:
Sara Edlund, Leg. Psykolog, PhD
Cecilia Olsson, Onkologisjuksköterska, Docent i omvårdnad, universitetslektor, Karlstads universitet, Karlstad. Försteemanuensis, Lovisenbergs Diakonala Högskola, Oslo
Föreläsare deltar både fysiskt och digitalt

13.35  Erfarenheter av patientdelaktighet i cancervården
Bodil Westman, Specialistsjuksköterska i cancervård, doktorand Sophiahemmet Högskola

14.10 Kontaktsjuksköterskans syn på patientens perspektiv vid MDK
Wenche Melander, kontaktsjuksköterska kirurgkliniken Lund, Skånes Universitetssjukhus, doktorand vid Lunds universitet
Linn Rosell, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare RCC Syd, doktorand vid Lunds universitet

14.40 – 15.20  Fika och möjlighet att samtala med föreläsare

15.20  Cancerprevention – information och stöd vid ohälsosamma levnadsvanor före, under och efter behandling
Christin Anderhov Eriksson, Processledare Nationella arbetsgruppen prevention RCC, Leg dietist, M.Sc. Folkhälsovetenskap

16.10  Summering och avslut
Alicia Hellgren, Kontaktsjuksköterska på neuromottagningen Sahlgrenska universitetssjukhuset
Katja Vuollet Carlsson, ordförande för Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

16.30  Dagen slutar