Program

Kvällssymposium anordnat av Onkologialliansen på Onkologidagarna
Tisdag 21 mars
Lokal: Glasannexet, Kalmarsalen

Uppföljning av medicinsk cancerbehandling
– varför är det viktigt och hur kan vi jobba tillsammans för att förbättra detta?

17.30-17:45 Smoothies serveras

17.45-17.55 Inledning
Dag Larsson, Senior sakkunnig Lif – de forskande läkemedelsföretagen

17.55-18.05 Hur ser uppföljning ut i de bästa av världar?
Johan Ahlgren, Verksamhetschef Regionalt Cancercentrum Mellansverige

18.05-18.15 Varför tycker TLV att uppföljning av cancerläkemedel är viktigt?
Anders Viberg, Senior analytiker, TLV

18.15-18.25 Uppföljning av cancerläkemedel – viktigt men utmanande. Exempel från verksamheterna i Jönköping och Kalmar
Magnus Lagerlund, Basenhetschef Onkologiska kliniken och strålningsfysik, Länssjukhuset Kalmar & Per Nodbrant, Verksamhetschef onkologkliniken, Region Jönköpings län

18.25-18.35 Varför tycker LIF att uppföljning av cancerläkemedel är viktigt?
Karolina Antonov, Analyschef Lif – de forskande läkemedelsföretagen

18.35-18.45 Uppföljning av cancerläkemedel ur en patientföreträdares synvinkel
Margareta Haag, Ordförande, Nätverket mot cancer

18.45-19.15 Paneldiskussion
Moderator: Dag Larsson, Senior sakkunnig Lif – de forskande läkemedelsföretagen

19.15-21.00 Avslut och mingel – efter symposiet serveras en matig mingeltallrik

Kvällssymposium arrangeras av:

Efter kvällssymposiet finns det möjlighet att stanna kvar för att mingla och fortsätta diskussionerna samtidigt som ni kan avnjuta en matig mingeltallrik.