Onkologidagarna 2023

Vi önskar er varmt välkomna till

Onkologidagarna

I Kalmar den 21 – 23 mars 2023 på Kalmarsalen.

Det är Kalmar som har fått äran att arrangera Onkologidagarna 2023. Multidisciplinär samverkan är viktig och vi välkomnar alla företag och professioner som arbetar inom cancervården att delta. Det kommer finnas flera parallella sessioner och ett brett program där målsättningen är att det ska finnas något för alla.

Signe Friesland, Ordförande i Svensk onkologisk förening
Helena Ullgren, Ordförande i Sjuksköterskor i cancervård
Magnus Lagerlund, Lokal kommitté, SOF
Christina Delborn, Lokal kommitté, SIC

I samband med Onkologidagarna hålls fler andra möten i Kalmar samma vecka.

Separat anmälan gäller för varje möte. Läs mer under respektive sida länkad ovan.

En stor och viktig del under dagarna är kunskapsutbytet med industrin.